นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจัดหางาน

บริษัท เอเจซีคอนเนค จำกัด

ผู้ดูแลข้อมูล : นายไดซูเกะ อูซูกิ

 1. 1วัตถุประสงค์

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • สมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ

 • สมัครเข้าร่วมงานสัมนา หรือแฟร์หางานต่างๆ

 • เพื่อให้บริษัทได้สอบถามความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงในการบริการ

 • เพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ซึ่งในใบสมัครจะขอความยินยอมจากผู้สมัคร พร้อมรายละเอียดข้อตกลง เนื่องจากบางบริษัทอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่นอกเหนือจากในใบสมัคร เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ หรือประกันสุขภาพของผู้สมัคร

 1. 2การจัดการด้านความปลอดภัย

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะถูกรักษาด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุดเป็นระยะเวลา 4 ปี และหากไม่มีงานแนะนำหรือการอัพเดตข้อมูล รวมถึงหากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการสมัคร บริษัทจะทำการลบข้อมูลของผู้สมัครจากระบบ (หากต้องการจะใช้บริการอีกครั้ง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครใหม่เท่านั้น)  

 1. 3ข้อกำหนดสำหรับผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลผู้สมัครแก่บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับการยินยอม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถูกบังคับโดยกฎหมาย

 • เพื่อประโยชน์ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สมัคร

 • เพื่อความปลอดภัยข้อมูลความสนใจส่วนตัวของผู้สมัคร

 • ในการจัดหางานแก่ผู้สมัคร ทางบริษัทอาจจะต้องแจ้งข้อมูลของผู้สมัครแก่บุคคลที่ 3 (บริษัทอื่นในเครือข่าย) เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดหางาน โดยข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลที่ 3 จะถูกรักษาความปลอดภัยสูงสุด เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล

 1. 4การฝากข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทอาจจะต้องใช้บริการหน่วยงานภายนอกในดูแลรักษาข้อมูล แต่จะอยู่ภายการควบคุมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันการนำข้อมูลออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. 5บริการข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ใช้เปิดเผยต่อสารธารณะ ผู้สมัครสามารถแจ้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่

 

โทร. 045-683-6154

 

 • การติชม ร้องเรียนการให้บริการ  หรือการขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ

 

โทร. 045-683-6154

AJConnect Co.,Ltd

〒220‐6210 Queen's Tower C10F 2‐3‐5 Minatomirai Nishi-ku Yokohama ☏0456836150

​AJC Group Co.,Ltd (บริษัท เอเจซีกรุ๊ป จำกัด)

เลขที่ 160/179-182 อาคาร ITF-สีลมพาเลซ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

☏0456836150

© 2018 AJC株式会社 all rights reserved