ข้อมูลบริษัท

  • เราสาขาอยู่ทั้งในไทยและญี่ปุ่น เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในการให้บริการ

  • เรามีเครือพันธมิตรที่หลากหลายทั้งในไทยและญี่ปุ่น

  • เราสามารถให้บริการและการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ทันที ผ่านทางพันธมิตรคู่ค้าของเรา

AJConnect Co.,Ltd

〒220‐6210 Queen's Tower C10F 2‐3‐5 Minatomirai Nishi-ku Yokohama ☏0456836150

​AJC Group Co.,Ltd (บริษัท เอเจซีกรุ๊ป จำกัด)

เลขที่ 160/179-182 อาคาร ITF-สีลมพาเลซ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

☏0456836150

© 2018 AJC株式会社 all rights reserved